اطلاعیه :
  • به دلیل افزایش تراکم متقاضیان و تغییر فرایند جذب تا اطلاع ثانوی ثبت نام مقدور نمی باشد.